Iepazīšanās

Pirmā tikšanās. Pārrunājam vēlmes, idejas, termiņus un projekta izmaksas. Analizējam esošos telpu plānus un apspriežam iespējas.

Tiek izveidotas un apspriestas pirmās skices. Parasti divi vai trīs galvenie koncepti.

Izvēlas kādu no konceptiem

Ja neviens no konceptiem nav sirdij tuvs, apspriežam trūkumus un veicam korekcijas.

Apstiprinājums

Sākam apspriest izmantojamās krāsas un materiālus

Tiek veidotas gala vizualizācijas (ar konkrētiem materiāliem un krāsām)

Tehnisko rasējumu sagatavošana (materiāls celtniekiem)

Visu izmantojamo apdares materiālu, santehnikas, mēbeļu un apgaismojuma izvēle, pasūtīšana

Celtniecība, autoruzraudzība, apdares materiālu un mēbeļu piegāde, uzstādīšana. Izmaiņu ieviešana projektā, ja nepieciešams.

Projekta nodošana - pieņemšana. Ievākšanās, dekorēšana, bildēšana un svinības!

 

Berta.me